Firma Nátěry-Puchar s.r.o. navazuje na dlouholetou činnost firmy Ing. Jiří Puchar - protikorozní ochrana, která začala svou činnost od roku 1998.

Základní činností firmy je provádění protikorozní ochrany v exteriéru, včetně opravných prací. Firma provádí natěračské práce např. v energetice (stožáry vysokého napětí, ostatní konstrukce), na stavbách (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí např. pro firmy ŘSD, ČD, ...), ale i na soukromých objektech (např. nátěry střech, nátěry fasád pro všechny typy podkladů, ...).

Firma využívá při aplikaci moderní techniku (včetně aplikace nanášení nátěrových hmot metodou airless).
Během provádění činnosti provádí pracovníci firmy pravidelnou kontrolní činnost (měření tloušťky nátěrů, zkoušky přilnavosti, ...).
Firma Nátěry-Puchar s.r.o. dále ve spolupráci se sportovním basketbalovým klubem Lovosice zajišťuje sportovní a společenské akce.

za firmu
Nátěry-Puchar, s.r.o.
Ing. Jiří Puchar, jednatel společnosti