Drsnost povrchu

Základní pojmy a vysvětlení veličin, “Mrtvé množství” je množství nátěru potřebné na vyplnění drsného podkladu vzniklého otryskaním.

Drsnost povrchu

Drsnost povrchu – základní pojmy a vysvětlení veličin Ry, Ra, Rz, Rmax

“Mrtvé množství” nátěru a jeho určení

“Mrtvé množství” je množství nátěru potřebné na vyplnění drsného podkladu vzniklého otryskaním. V případě, kdy je tloušťka suchého filmu (DFT) specifikovaná, je to tloušťka, kterou je nutno docílit bez ohledu na drsnost podkladu. Chceme-li určit skutečnou spotřebu nátěrové hmoty, je potřeba stanovit  množství nátěrových hmot, které vyplní drsnost podkladu a toto množství připočítat ke skutečné spotřebě zvětšené o ztráty.
“Mrtvé množství” nátěru se určuje na základě drsnosti povrchu, přitom směrodatný rozměr na určení tohoto množství je aritmetický průměr RY udávaný v mikrometrech: